Normy ISO 45001 a ISO 14001: Důležité kroky k zodpovědnějšímu podnikání

V posledních dekádách se klade stále větší důraz na zodpovědné podnikání. O co jde? Firmy už nestačí jenom generovat zisk, ale musejí také myslet na své zaměstnance a na životní prostředí. Právě v tomto ohledu hrají důležitou roli normy ISO 45001 a ISO 14001.

ISO 45001 - pro lepší bezpečnost a ochranu zdraví

Certifikace dle ISO 45001 se týká systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Jejím cílem je pomáhat firmám vytvářet a udržovat bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro své zaměstnance. Je určena pro všechny typy organizací, bez ohledu na jejich velikost, obor činnosti nebo geografické umístění.

Získání certifikátu ISO 45001 s sebou přináší řadu benefitů, mezi které patří:

Snížení rizika pracovních úrazů a nemocí - Implementace normy ISO 45001 pomáhá firmám identifikovat a eliminovat rizika BOZP, čímž se snižuje počet pracovních úrazů a nemocí. To vede k nižším nákladům na odškodnění a k celkově zdravějšímu a produktivnějšímu pracovnímu prostředí.

Zlepšení image firmy - Certifikát ISO 45001 demonstruje závazek firmy k bezpečnosti a ochraně zdraví svých zaměstnanců, čímž se zlepšuje její image a pověst. To může vést k získání nových klientů a obchodních partnerů.

Motivace a spokojenost zaměstnanců - Bezpečné a zdravé pracovní prostředí vede k větší spokojenosti a motivaci zaměstnanců, kteří jsou tak produktivnější a loajálnější k firmě.

ISO 14001 pro ochranu životního prostředí

Certifikát environmentu ISO 14001 souvisí se systémy environmentálního managementu (EMS). Jejím cílem je pomáhat firmám snižovat jejich dopad na životní prostředí. Norma je určena pro všechny typy organizací, bez ohledu na jejich velikost, obor činnosti nebo geografické umístění.

Získání certifikátu ISO 14001 s sebou přináší řadu benefitů, mezi které patří:

Snížení negativního dopadu na životní prostředí - Implementace normy ISO 14001 pomáhá firmám snižovat jejich spotřebu energie, produkci odpadu a emise znečišťujících látek. To vede k ochraně životního prostředí a k udržitelnému rozvoji firmy.

Zlepšení image firmy - Certifikát ISO 14001 demonstruje závazek firmy k ochraně životního prostředí, čímž se zlepšuje její image a pověst. To může vést k získání nových klientů a obchodních partnerů.

Snížení nákladů - Implementace normy ISO 14001 může firmám pomoci snížit náklady na energie, vodu a odpady.

Teď již víte, že ISO 45001 a ISO 14001 jsou důležité nástroje, díky kterým mohou organizace dosahovat svých cílů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí mnohem snadněji. Implementace těchto norem přináší množství benefitů včetně zlepšení image, snížení nákladů a zvýšení spokojenosti a motivace zaměstnanců.

Pokud chcete, aby se vaše firma zařadila mezi zodpovědnější a udržitelnější podniky, informujte se o normách na tsu.cz.

Publikováno: 20. 06. 2024

Kategorie: byznys

Autor: Petr Svoboda